متولدین چه ماههایی بیشتر به طالع بینی علاقه مند هستند - طالع بینی ازدواج
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

طالع بینی ازدواج

متولدین چه ماههایی بیشتر به طالع بینی علاقه مند هستند

شش سالی می شود که این وب سایت را دارم در این شش سال نزدیک به دو میلیون نفر بازدید کننده این سایت بوده اند حالا می خواهم ریز تعداد بازدیدها را در اختیار شما بگذارم تا ببینید کدام ماه ها بازدید بیشتری داشته اند :


تعداد علاقمندان ماههای زن
  زن متولد فروردین ماه         15253
  زن متولد تیر ماه                 15159
  زن متولد شهریور ماه          14897
  زن متولد مهر ماه                14808
  زن متولد دی ماه                 14023
  زن متولد اردیبهشت ماه      13675
  زن متولد خرداد ماه             13514
  زن متولد آبان ماه                13355
  زن متولد امرداد ماه            13329
  زن متولد آذر ماه                 13294
  زن متولد بهمن ماه             13072
  زن متولد اسفند ماه           12997


تعداد علاقمندان ماههای مرد

 مرد متولد شهریور ماه          16714
 مرد متولد اردیبهشت ماه      15580
 مرد متولد اسفند ماه            15193
 مرد متولد فروردین ماه         14699
 مرد متولد تیر ماه                 14086
 مرد متولد خرداد ماه             13925
 مرد متولد امرداد ماه            13606
 مرد متولد بهمن ماه             13343
 مرد متولد دی ماه                12845
 مرد متولد آذر ماه                12490
 مرد متولد آبان ماه               11791
 مرد متولد مهر ماه               11209
-----------------------------------------------------


نتیجه آنکه : در مجموع شهریوری ها با 31611 بیشتر از ماههای دیگر به طالع بینی علاقمند هستند پس از آنها فروردینی ها با 29952 و اردیبهشتی ها با 29255 و تیری ها با 29245 قرار دارند . در میان همه متولدین ماه های گوناگون متولدین پاییز کمترین علاقه را به طالع بینی از خود نشان داده اند که بر اساس کمترین آمار :  آبانی ها با 25146 و آذری ها با 25784 و مهر ی ها با مجموع 26017 می باشندآمار علاقه زنان و مردان به طالع بینی ، بر اساس تعداد مجموع علاقه مندان :


 متولدین شهریور ماه          31611

 متولدین فروردین ماه          29952
 متولدین اردیبهشت ماه      29255
 متولدین تیر ماه                 29245
 متولدین اسفند ماه            28190
 متولدین خرداد ماه             27439
 متولدین امرداد ماه            26925
 متولدین دی ماه                26868
 متولدین بهمن ماه             26415
 متولدین مهر ماه                26017
 متولدین آذر ماه                 25784
 متولدین آبان ماه                25146

طالع بینی ازدواج  ، tale bini  ، ezdevaj  ، talebini      ، طالع بینی ازدواج ، طالع ازدواج  ، tale bini ezdevaj  ، طالع بینی  ، http://www.طالع ازدواج زن دی ومرد شهریور.com     6 ، ازدواج مرد اذر با زن اسفند ، طالع بینی برای ازدواج ، طالع بینى متولدین زن شهریور و مرد مرداد  ، طالع بینی متولدین بهمن  ، مرد متولد آذر و زن بهمن ، مرد متولد بهمن وزن متولد آذر ، fal ezdevaj  ، طالع بینی ازدواج مرد تیر با زن خرداد ، ازدواج زن بهمن بامرد تیر ماه چگونه است ، tale' bini  ، tale biny  ، ازدواج زن متولد آبان با مرد متولد اسفند ، طالع بینی زن متولد مهر با مرد متولد بهمن  ، زن متولد فروردین و مرد متولد دی  ، طالع بینی متولدین مهر  ، طالع بینی ازدواج مرد اردیبهشت و زن آذر  ، طالع بینی دقیق مرداذر  ، talebini ezdevaj  ، طالع بینی ازدواج زن خرداد ومرد شهریور ، talehbini  ، زن متولد خرداد+مرد متولد مهر  ، ازدواج متولد زن بهمن با مرد خرداد  ، ازدواج ماه مردادو آذز  ، طالع بینی ازدواج زن بهمن با مرد دی  ، طالع زن اسفند بامرد ابان  ، فال ازدواج ماه مردبهمن بازن ابان ، طالع زن اسفندومرد ابان  ، زن اردیبهشت مورد تیری ، زدواج پسر دی با دختر آبان ، طالبینی ازدواج زن متولد دی ، طالع زن خرداد بامرد تیر  ، ezdevat  ، طالع بینی متولدین اردیبهشت ، ازدواج زن متولد فروردین با مرد متولد دی ، tale bini ezdevaj mah ha  ، خصوصیات ماه خردادزن ومر ، tale bini mah ha  ، ازدواج زن بهمن با مرد اسفند  ، طالع بینی فروردین و مهر  ، tale ezdevaj  ، طالع بینی ازدواج ، طالع بینی مرد اردیبهشت و زن تیر ، ezdvaj  ، خصوصیاتازدواج مرد تی ماه وزن اردیبهشت ، "زن مهر""مرد شهریور"  ، زن متولد مردادماه با مرد متولد اذر ، متولد مرداد ، مرد متولد خرداد با زن متولد مهر  ، ازدواج مرد اسفند با زن متولد دی ، طالع بینی متولدین تیر  ، طالع ازدواج مرد شهریور و زن آذر